நீர் தோசை செய்முறை | கன்னட உணவு

நீர் தோசை செய்முறை விளக்கம்

நீர் தோசை என்பது ஒரு கன்னட உணவாகும் . இந்த உணவை எவ்வாறு செய்வது எனக் காண்போம்.

[buymeapie-recipe id=’4′]
இந்த தோசை செய்முறைஉங்களுக்கு உபயோகமாக இருந்தால் இந்த பதிவை பகிர்ந்து உதவுங்கள்.

யாழ்ப்பாணத் தோசை | Jaffna Dosai

மேலும் இது போன்ற தகவல்களுக்கு எங்களுடைய தமிழ்நாடு பேஸ் புக் பக்கத்தில் இணைந்திடுங்கள்.

Comments

comments